Процес рецензування

І. Загальні умови

1.1. Процедуру рецензування проходять усі статті, що надійшли до редакційної колегії. Завданням рецензування є сприяння суворому відбору авторських рукописів для видання та винесення конкретних рекомендацій щодо їх поліпшення. Процедура рецензування орієнтована на максимально об'єктивну оцінку змісту наукової статті та її відповідності щодо вимогам журналу. Здійснюється всебічний аналіз переваг і недоліків матеріалів статті.

1.2. Рецензування проводиться конфіденційно за принципом double-blind – подвійне «сліпе» – коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного. Взаємодія між автором і рецензентом можлива за умов прийняття такого відповідного рішення (дозволу),  якщо відкритість взаємодії дозволить поліпшити стиль і логіку викладу матеріалу дослідження.

1.3. До друку приймаються лише ті статті, які мають цінність з наукової точки зору і сприяють вирішенню актуальних проблем і завдань. Окремо враховується рівень відповідності правилам підготовки статті до видання (див. Вимоги до оформлення статей).

1.4. Головною метою процедури рецензування є усунення випадків недоброякісної практики наукових досліджень і забезпечення узгодження стосовно дотримання балансу інтересів авторів, читачів, редакційної колегії, рецензентів та установи, в якій виконувалось дослідження. Число і тип рукописів поданих на рецензію, а також кількість рецензентів, сама процедура рецензування та врахування зауважень рецензентів можуть варіюватися.

1.5. Рецензування рукописів є конфіденційним. Репрезентуючи рукопис, автор(и) довіряє редакторам результати своєї наукової роботи. Розголошення конфіденційних деталей рецензування рукопису порушує права автора.

1.6. Редактори не повідомляють інформацію стосовно рукопису (включаючи відомості про її отримання, термін знаходження на рецензуванні, процес рецензування, критичні зауваження рецензентів та остаточне рішення), нікому, крім самих авторів і рецензентів. Порушення конфіденційності можливо тільки у разі заяви про недостовірність або фальсифікацію матеріалів. У всіх інших випадках її збереження обов'язково.

1.7. Всі рукописи проходять обов’язкову перевірку на унікальність авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення.

ІІ. Структура рецензування

2.1. Усі рукописи, що надходять до редакційної колегії, направляються за профілем дослідження двом рецензентам. Призначає рецензентів головний редактор журналу. За рішенням головного редактора журналу (при певних обставинах) призначення рецензентів може бути доручено члену редакційної колегії. В окремих випадках питання вибору рецензентів вирішується на засіданні редакційної колегії.

2.2. Рецензування відбувається протягом 14 діб. Терміни рецензування можуть у кожному окремому випадку змінюватися з урахуванням певних умов для максимально об'єктивної оцінки якості наданих матеріалів, але не повинні перевищувати одного календарного місяця.

2.3. Висновок рецензентів є основним інструментом стосовно прийняття рішення про публікацію, доопрацювання чи відмову. Відповідне рішення надсилається автору на електронну адресу (СМС повідомлення тощо).