Вивчення української хорової музики в процесі фахової підготовки студентів з КНР

Автор(и)

  • Мартиненко Іван Іванович Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.34142/27091805.2021.2.01.07

Ключові слова:

українська хорова музика, діалог культур, хорове диригування, хоровий клас, іноземний студент, національний характер, менталітет

Анотація

У статті розглядається питання вивчення української хорової музики студентами з КНР на заняттях з хорового диригування та хорового класу. Встановлено, що сьогодні культурне середовище швидко змінюється і стає важливою умовою сучасного суспільства, що зумовлено освітньою міграцією. З’ясовано, що зростає взаємозалежність між усіма світовими регіонами, а культурне різноманіття є економічним, соціальним та культурним позитивом, який необхідно розвивати. Надається оцінка хорового мистецтва України, яке є унікальним явищем світового масштабу та має багатовікову історію та традиційність. У статті охарактеризовано мету та завдання дисциплін «хорове диригування» та «хоровий клас».Розглянуто особливості навчальної роботи за цими дисциплінами, які відображені в індивідуальній формі навчання та мають сприяти формуванню якостей, що забезпечують реалізацію професійно-педагогічної діяльності, а також створюють максимально сприятливі умови для підготовки студентів-іноземців до роботи із хоровим колективом.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Metrics

Metrics Loading ...

Біографія автора

Мартиненко Іван Іванович, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Харків, Україна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителя 

Посилання

Wang, Yajun (2019). Педагогічні умови формування комунікативної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі диригентсько-хорового навчання. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, (3) 157 https://doi.org/10.28925/2518-766X.2018.3.125131

Бондаренко, Л. (2017). Професійний саморозвиток майбутнього вчителя музичного мистецтва у змісті мистецької освіти. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, (1), 71–75 https://doi.org/10.28925/2518-766X201617175 /

Ван Хайлун (2020). Організаційно-когнітивний етап формування готовності майбутніх вчителів музичного мистецтва до творчо-інтерпретаційної роботи зі шкільними колективами. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 13, 245–254 https://doi.org/10.31865/2414-9292.13.2020.223147

Вишневецька, М. (2020). Формування естетичної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва як психолого-педагогічна проблема. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, (4), 97–102. https://doi.org/10.28925/2518-766X.2019.4.14 /

Гринькевич, О. (2013). Освітня міграція в Україні та світі: інституційну середовище та напрями державного врегулювання. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 3(101), 254–264

Дін Сінь, Стоянова Т., Цзінь Лулу (2015). Адаптація іноземних студентів в Україні. Science and Education a New Dimension, Pedagogy and Psychology, III (26), issue 50

Кифенко, А., Голян, Х. (2020). Професійна діяльність диригента навчального хорового колективу. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, (4) https://doi.org/10.28925/2518-766X.2019.4.5/

Кушнір, К. (2019). Особливості формування ціннісних компетентностей майбутнього вчителя музичного мистецтва. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, (3), 25–31 https://doi.org/10.28925/2518-766X.2018.3.2531 /

Мережко, Ю. (2017). Інноваційна діяльність як складова професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, (1), 76–79 https://doi.org/10.28925/2518-766X201617679 /

Олексюк, О. (2018). Стратегічні орієнтири розвитку мистецької освіти в міждисциплінарному дискурсі., Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, №3, 4–8 https://doi.org/10.28925/2518-766X.2018.3.48 с.4-8

Полубояріна, І. (2019) Інтеграційні процеси в професійній підготовці музикантів як основа їхнього духовного розвитку. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, (3), 97–102 https://doi.org/10.28925/2518-766X.2018.3.97102

Прокопчук, В. (2020). Методологічна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва в європейському освітньому просторі. Інноватика у вихованні, 11(1), 122–134 https://doi.org/10.35619/iiu.v1i11.231

Реброва, О. (2015). Поліхудожнє середовище як ситуативно створена педагогічна умова фахового навчання майбутніх учителів музичного мистецтва і хореографії. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Сер.: Педагогічні науки, (135), 19–23

Сін Чжефу (2017). Модель педагогічної підтримки іноземних студентів у процесі адаптації до навчання в університетах України. Наука і освіта, 6, 38–43 https://doi.org/10.24195/2414-4665-2017-6-6

Тарапата-Більченко, Л. (2018). Вища музична освіта України: виклики та стимули китайської освітньої міграції. Вища освіта України, 4, 62–68

Ткач, М. (2017). Професійне світорозуміння майбутніх вчителів музичного мистецтва у контексті гуманістичної парадигми освіти. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, (1), 20-25 https://doi.org/10.28925/2518-766X201612025 /

Тушева, В. (2020). Пошук методологічних орієнтирів у гуманітарному дослідженні в контексті мистецької педагогіки. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, (4) https://doi.org/10.28925/2518-766X.2019.4.4 /

Чжан Лу (2016). Методичні засади диригентсько-хорової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до роботи у загальноосвітніх навчальних закладах. Дис.. к.п.н. 13.00.02 (Теорія і методика музичного навчання), Київ

Чжан Чун (2020). Спонукально-пізнавальний напрям формування акмеологічної культури майбутніх вчителів музичного мистецтва. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 13, 255–262 https://doi.org/10.31865/2414-9292.13.2020.223148

Downloads

Опубліковано

15.04.2021

Як цитувати

Мартиненко, І. (2021). Вивчення української хорової музики в процесі фахової підготовки студентів з КНР. Professional Art Education, 2(1), 52–59. https://doi.org/10.34142/27091805.2021.2.01.07

Номер

Розділ

Мистецька освіта

Categories