Формування інтеграційно-педагогічних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах магістратури

Автор(и)

  • Беземчук Лариса Валентинівна Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди image/svg+xml
  • Фомін Володимир Вікторович Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.34142/27091805.2021.2.01.02

Ключові слова:

учитель, музичне мистецтво, інтеграційно-педагогічні уміння, магістратура, інтеграція, міждисциплінарний, експрес курс

Анотація

Метою статті є дослідження формування у майбутніх учителів музичного мистецтва інтеграційно-педагогічних умінь та визначення ефективних форм їх професійної підготовки. В контексті дослідження використовувались методи теоретичного аналізу наукової та педагогічної літератури, емпіричні, методи конструювання змісту музичної освіти. У ході дослідження теоретично обґрунтовано сутність інтеграційно-педагогічних умінь у контексті вирішення питань професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва за принципом міждисциплінарної інтеграції. Визначено, що проектування освітніх програм для студентів за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) орієнтує здобувачів як першого бакалаврського рівня, так і другого магістерського рівня на формування особливого інтеграційно-педагогічного уміння. Доведено, що такий тип уміння є пріоритетним для опанування міждисциплінарного експрес курсу, де інтеграційно-педагогічне ядро є складовим дидактично-творчого модулю інтегрованого змісту уроку з мистецтва. Запропоновано структурування змісту курсу на підставі інтеграційних зв’язків між дисциплінами циклу загальної підготовки і курсами професійної підготовки «Методика викладання дисциплін кваліфікації» та «Практикум за кваліфікацією». Міждисциплінарний експрес курс висвітлює коло питань, пов’язаних із спеціальністю «Вчитель музичного мистецтва», «Вчитель інтегрованого курсу мистецтво». Наведено варіант схеми його структурно-тематичного змісту з переліком розділів і тем дисциплін кваліфікації «Музична педагогіка». Виділено етапність формування інтеграційно-педагогічних умінь: пізнавально-розвивальний, репродуктивно-творчий, самостійно-творчий. Представлено структурно-тематичну схему інтеграційних зв’язків міжпредметного експрес курсу для магістрів «Інтеграція мистецтва в ЗОШ», яка орієнтована на здобувачів вищої освіти з різним рівнем музичної підготовки і напрямів кваліфікаційних уподобань. Результати дослідження показали ефективність практичної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва з формування інтеграційно-педагогічних умінь через врахування трьох змістових ліній – «Сутність інтеграції в мистецькій освіті», «Концептуальні основи методики інтегрованого курсу «Мистецтво»» та «Художньо-педагогічні технології в музичній освіті».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Metrics

Metrics Loading ...

Біографії авторів

Беземчук Лариса Валентинівна, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Харків, Україна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителя

Фомін Володимир Вікторович, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Харків, Україна

Доктор педагогічних наук, завідувач кафедри теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителя

Посилання

Bezemchuk, L.V. (2019). Teaching of artistic disciplines in a higher education institution: the principle of interdisciplinary coordination. Bulletin of the T.H.Shevchenko national university "Chernihiv Colehium", 1(157), 16–22. http://doi.org/10.5281/zenodo.2620644

Bradshaw, R. (2016). Art integration fosters empathy in the middle school classroom. Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 89(4–5), 109–117. https://doi.org/10.1080/00098655.2016.1170441

Ebony Terrell Shockley & Linda Krakaur (2021). Arts at the core: Considerations of cultural competence for secondary pre-service teachers in the age of Common Core and the Every Student Succeeds Act. Pedagogies: An International Journal, 16(1), 19-43 https://doi.org/10.1080/1554480X.2020.1738936

Maksymchuk, B., Matviichuk, T., Solovyov, V., Davydenko, H., Soichuk, R., Khurtenko, O., Groshovenko, O., Stepanchenko, N., Andriychuk, Y., Grygorenko, T., Duka, T., Pidlypniak, I., Gurevych, R., Kuzmenko, V., & Maksymchuk, I. (2020). Developing Healthcare Competency in Future Teachers. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(3), 24-43. https://doi.org/10.18662/rrem/12.3/307

Беземчук, Л., & Фомін, В. (2020). Формування методичної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі педагогічної практики. Professional Art Education, 1(1), 43–49. https://doi.org/10.34142/27091805.2020.1.01.07

Борисенко, Н., Гриценко, І., Денисенко, В., Сидоренко, Н.(2020). Формування навичок самоосвітньої діяльності студентів педагогічних факультетів в умовах дистанційної освіти. Social Work and Education, Vol. 7, No 3, 325–337. https://doi.org/10.25128/2520-6230.20.3.7

Гризун, Л.Е. (2009). Дидактичні основи проектування модульної структури навчальної дисципліни (Автореф. дис. д-ра пед. наук), Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Харків, 39. http://kafinfo.org.ua/files/Avtoreferaty/Gryzun_doktorska.pdf

Дейнека, О.М. (2013). Аспекти інтеграції педагогічної освіти. Педагогічна освіта у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації: реалії сьогодення та перспективи розвитку : матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції (19 грудня 2013р., м. Прилуки), 14–16.

Марусинець, M. (2018). Формування інтегральної психолого-педагогічної компетентності викладача закладу вищої освіти. Освітній Простір України, 14(14), 81–88. https://doi.org/10.15330/esu.14.81-88

Пастушенко, Л.А. (2017). Педагогічна технологія розвитку професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у вищих мистецьких навчальних закладах (Дисертація канд. пед. наук), Рівненський державний гуманітарний університет. Рівне http://www.rshu.edu.ua/images/afto/004_2.pdf

Сидоренко, В.В. (2014). Педагогічний коучинг як інноваційна технологія науково-методичного супроводу професійно-особистісного розвитку вчителя в системі післядипломної освіти. Наукова скарбниця освіти Донеччини. Донецьк, 3 (14), 13–19. https://core.ac.uk/download/pdf/32310359.pdf

Урсул, А.Д. (1981). Философия и интегративно-общенаучные процессы. Москва: Наука http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=12144

Чапаев, Н.К. (2019). Педагогическая интеграция: методология, теория, технология: монография. Екатеринбург: Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 372 http://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/28745

Downloads

Опубліковано

15.04.2021

Як цитувати

Беземчук, Л., & Фомін, В. (2021). Формування інтеграційно-педагогічних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах магістратури. Professional Art Education, 2(1), 12–19. https://doi.org/10.34142/27091805.2021.2.01.02

Номер

Розділ

Мистецька освіта

Categories

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають