Політика відкритого доступу

  1. Збірник наукових праць "Professional Art Education" дотримується політики відкритого доступу open access щодо змісту статей на принципі вільного доступу для громадськості з метою сприяння більш глобального обміну знаннями. Повнотекстовий доступ до наукових статей кожного збірника представлено на офіційному веб-сайті в розділі «Архів». Політика паралельного архівування забезпечує надійність збереження збірника та окремих статей, а також їх незмінність і відповідність оригіналам.
  2. Усі матеріали поширюються на умовах ліцензії CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0), відповідно до якої автор дозволяє копіювати, передавати свій твір, змінювати, переробляти, удосконалювати зміст; автор не дозволяє використовувати свій чи змінений матеріал з комерційною метою (Noncommercial); слід зберігати посилання на попередніх авторів у визначеній ними формі (Attribution); змінений наступним співавтором твір має поширюватися на умовах цієї ж ліцензії CC BY-NC-SA (Share Alike).
  3. Редакційна колегія збірника наукових праць "Professional Art Education" залишає за собою право на розповсюдження в електронній та паперовій формах інформації про окремі статті, або їх фрагменти, що набули опублікованого статусу без повідомлення про ці дії автора/авторів статей із збереженням їх авторських прав відповідно до Закону України «Про інформацію».