Цілі та проблематика

Науковий журнал "Professional Art Education" організовано з метою широкого висвітлення актуальних проблем розвитку мистецтва й мистецької освіти, ознайомлення читачів з досягненнями української та світової мистецтвознавчої науки, історією та художньо-естетичною практикою.

Особливістю збірника "Professional Art Education" є підтримка науково-аналітичних праць молодих учених, у т.ч. магістрів і аспірантів. Журнал рівняється на міжнародні норми рецензування та публікації. Повні тексти мовою написання статей та розширене резюме англійською мовою викладають у відкритому доступі на сайті збірника.

Завдання наукового журналу спрямовані на:

  • опублікування наукових результатів з метою розширення, удосконалення та презентації нових інноваційних досліджень у галузі мистецької освіти та суміжних галузях;
  • розширення партнерської співпраці із закордонними науковими видавничими організаціями;
  • підвищення культури рецензування та анотування матеріалів, які потрібно опублікувати;
  • дотримання редакційної етики.

"Professional Art Education" орієнтований на науковців, знавців і практиків сучасного мистецтва, на вітчизняних і зарубіжних мистецтвознавців, які займаються історією, сучасним мистецтвом і новітніми методами вивчення мистецтва, на широкий загал його шанувальників. 

Основними тематичними напрямами журналу є висвітлення:

  • історичної ретроспективи мистецької освіти (історичний розвиток мистецтва як особливої форми творчої діяльності людини; генеза й еволюція змісту мистецької освіти в системі професійної підготовки митців; світові та вітчизняні культурно-історичні традиції розвитку мистецької освіти тощо);
  • теорії і практики загальної мистецької освіти (взаємозв'язок теорій мистецтва і методів художньо-естетичної освіти; вплив мистецтва на розвиток особистості; методологія мистецької освіти в системі професійної підготовки фахівців, самовдосконалення і художньо-творчої діяльності тощо);
  • інноваційних тенденцій в контексті розвитку сучасної мистецької освіти (інтеграція мистецтв в освіті; інноваційні концепції мистецько-культурної парадигми; полікультурний підхід в мистецькій освіті; вдосконалення сучасних методів і технологій викладання мистецтва в системі позашкільної, загальної та професійної освіти тощо).