Публікаційна етика

З метою забезпечення ефективності та якості публікацій "Professional Art Education" керується міжнародними етичними правилами наукових публікацій. Дотримання правил етики наукових публікацій усіма учасниками видавничого процесу сприяє забезпеченню прав авторів на інтелектуальну власність, підвищенню якості видання та запобіганню можливості неправомірного використання авторських матеріалів в інтересах окремих осіб. Водночас, редакційна колегія збірника заохочує та спонукає авторів дотримуватись належного рівня формальних та етичних вимог до підготовки й опублікування статей, що подаються до редакції збірника.

Редакційна колегія наукового журналу "Professional Art Education" керується такими документами: