Протидія плагіату

Редакція журналу засуджує прояви плагіату в статтях як порушення авторського права та наукової етики.

Всі рукописи проходять обов’язкову перевірку на унікальність авторського тексту за допомогою платного ліцензованого програмного забезпечення (згідно Меморандуму про співробітництво між МОН України та компаніями Plagiat.pl та ТОВ “Антиплагіат”) через надсилання тексту на поштову скриньку antiplagiat@hnpu.edu.ua (підтримуються формати .doc.docx.rtf.txt.odt.ppt.pptx.html.pdf.pages.gdoc).

Автор може самостійно відправити текст статті на перевірку та представити результати (скан-копія документу – приклад) разом з іншими матеріалами.

Редакція категорично засуджує прояви плагіату в статтях як порушення авторських прав та наукової етики. При виявлені в статті більш ніж 20% запозиченого тексту без відповідних посилань та використання лапок, стаття кваліфікується як така, що містить плагіат. У цьому випадку статтю пропонується доопрацювати чи виноситься рішення щодо неможливості її прийняття до друку. В окремих випадках стаття може більш не розглядатися, а автор отримати попередження (при наявності наукового керівника він також ставиться до відома).

Уникнути плагіату можливо за умов:

  • використання лапок для слів, взятих дослівно з джерела чи три крапки (пробіл і три крапки) для частини опущеної цитати;
  • обмеження використання прямих цитат;
  • розміщення відповідних посилань на запозичений текст (речення, фразу, будь яке ствердження, пропозицію);
  • перефразування інформації або її узагальнення іншими словами;
  • отримання дозволу на відтворення ілюстрацій, таблиць, рисунків, взятих у інших авторів. 

Самоплагіат вважається неетичним. Автор може цитувати лише короткі фрази з іншої власної роботи із розміщенням відповідних посилань.