Том 1 № 1 (2020): Professional Art Education

					View Том 1 № 1 (2020): Professional Art Education

ISSN (online) 2709-1805
ISSN (print) 2709-1791

DOI https://doi.org/10.34142/27091805.2020.1.01

Періодичність: два рази на рік

Видавець та засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Проблематика: історія, теорія і практика мистецтвознавства, сучасні технології професійної підготовки майбутніх фахівців з мистецької освіти

Опубліковано: 09.09.2020

Весь випуск

Мистецька освіта