Загальні відомості

Науковий журнал "Professional Art Education" заснований Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С. Сковороди у 2020 році.  Журнал позиціонується як періодичне наукове видання, що виходить у режимі 2 номери на рік. 

"Professional Art Education" надає фахівцям у галузі мистецтва та мистецької освіти можливість публікації своїх теоретичних, практичних і науково-методичних праць. До друку приймаються оригінальні дослідження (рецензовані оригінальні наукові статті), які містять нові, раніше не публіковані наукові результати, а також огляди, аналітичні та концептуальні розробки щодо конкретних проблем гуманітарних досліджень, зокрема в області мистецької освіти.