Авторські права

 1. Редакція журналу "Professional Art Education" дотримується позиції авторського права й здійснює свої повноваження у межах, що передбачені Законом України «Про авторські права».
 2. Автори мають право подати на рецензування з метою публікування до збірника "Professional Art Education" оригінальні наукові статті, що містять результати історичних, теоретичних чи експериментальних досліджень у галузі мистецької освіти.
 3. Автори мають підтвердити, що надані до "Professional Art Education" матеріали не знаходяться на розгляді в інших виданнях та відповідають стилістичним і бібліографічним вимогам, описаних у Керівництві для авторів.
 4. Авторство повинно обмежуватися тими, хто зробив вагомий внесок у розробку, оформлення, виконання або тлумачення повідомленого дослідження. Всі, хто зробив значний внесок, повинні бути зареєстровані як співавтори. Всі, хто брав участь у певних аспектах дослідницького проекту, повинні бути названі в розділі підтвердження.
 5. Автор (автори) статті повинні підписати та надіслати до редакції журналу "Professional Art Education" авторську угоду на публікацію матеріалівЯкщо редакційна колегія приймає рішення про відхилення статті, то вищезазначена угода анулюється із втратою юридичної сили. 
 6. Автор/автори зберігають за собою право:
 • використовувати матеріали статті повністю або частково з освітньою метою;
 • використовувати матеріали статті повністю або частково для написання власних дисертацій;
 • використовувати матеріали статті для підготовки тез, доповідей конференцій, а також усних презентацій;
 • розміщувати електронні копії статті (у тому числі кінцеву електронну версію, завантажену з офіційного веб-сайту збірника) на: персональних веб-ресурсах усіх авторів (веб-сайти, веб-сторінки, блоги тощо); веб-ресурсах установ, де працюють автори (включно з електронними інституційними репозиторіями); некомерційних веб-ресурсах відкритого доступу;
 • виявляти значні помилки або неточності в своїй власній поданій (опублікованій) роботі та повідомляти редактора журналу або видавця для відхилення чи виправлення документу.

В усіх випадках наявність бібліографічного посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію на офіційному веб-сайті збірника наукових праць "Professional Art Education"  є обов’язковим.