Шляхи впровадження інформаційних технологій у підготовку вчителів музичного мистецтва

(китайський та український досвід)

Автор(и)

  • Мей Фан Лішуйський університет image/svg+xml
  • Матвєєва Ольга Олександрівна Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.34142/27091805.2021.2.01.09

Ключові слова:

інформаційні технології, підготовка, вчитель, музичне мистецтво, вища освіта, досвід, студенти з КНР

Анотація

У статті розкрито важливість впровадження інформаційних технологій у підготовку учителів музичного мистецтва. Проаналізовано такі закони та нормативні акти: Закон «Про Національну програму інформатизації», Наказ МОН України «Деякі питання організації дистанційного навчання», Концепцію розвитку дистанційної освіти в Україні та Концепцію впровадження медіаосвіти. Виявлено різні аспекти застосування інформаційних технологій в освіті України: важливість застосування у освітньому процесі інформаційних технологій, як результату зміни основної освітньої парадигми: якщо раніше викладач був головним джерелом професійної інформації, що зумовлювало репродуктивну методику навчання, то тепер він має навчити студента орієнтуватися в інформаційному середовищі, розвинути його творчі та інтелектуальні здібності. Результати дослідження китайських науковців виявили такі основні риси інформатизації в підготовці учителів музичного мистецтва: розчиняє кордони засобів масової інформації та персоналізує музику; оцінювання музики стає початком стимулювання її створення; надає широкий спектр шляхів поширення та обміну інформацією для творчого бажання висловити себе у створенні музичних творів; призводить до трансформації традиційних форм викладання музики; прискорює швидкість поширення музики;  порушує чітке розходження між творцями музики і слухачами, оскільки слухачі також можуть ставати творцями.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Metrics

Metrics Loading ...

Біографії авторів

Мей Фан, Лішуйський університет

Лішуй, КНР

Аспірант кафедри освітології та інноваційної педагогіки ХНПУ імені Г.С. Сковороди.
Харків, Україна

Матвєєва Ольга Олександрівна, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Харків, Україна

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя

Посилання

Cherkasov V. Oleksiuk O., Bondarenko L. (2019). Innovative Model of Communicative Practices. Journal of History Culture and Art Research. Том 8(2), 244–252

Koller Daphne. (2012). What we're learning from online education. TEDGlobal

Абдалова, О., Исакова, О. (2014). Использование технологий электронного обучения в учебном процессе. Дистанционное и виртуальное обучение. № 12, 52.

Ван Цзин. (2018). Исследования в области информационных технологий улучшают способности преподавателей музыки. Китайская социальная пресса, 380.

Ван Яохуа. (2003) Мысли о целях обучения и структуре учебного плана музыкального образования в высших обычных колледжах. Китайское музыкальное образование, (2), 21–23. 王耀华.关于高师音乐教育专业培养目标与课程结构体系的思考[J].中国音乐教育 (2), 21–23.

Воронкін, О. (2014). Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій навчання студентів вищих навчальних закладів України у 90-Х роках XX ст. на початку XXI ст. Інформаційні технології в освіті. Вип. 20, 99–116. https://doi.org/10.14308/ite000520

Го Шэнцзянь. (1996). Что такое художественное образование? Китайское музыкальное образование, (01), 8–9.

Гуань Цзяньхуа. (2006). Музыкальное образование постмодерна. Сиань: Shaanxi Normal University Press, 260.

Гуань Цзяньхуа. (2013). Музыкальное образование в Китае и международное музыкальное образование. Нанкин : Nanjing Normal University Press, 308

Дворник, Ю. (2015). Використання комп’ютерних програм у системі музично-педагогічної освіти. Художня освіта на межі тисячоліть: здобутки, проблеми, перспективи: мат. Міжнар. наук.-практ. конф. Ніжин, 24–25 квіт. 2015. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 103–104.

Жалдак, М. (1997). Комп’ютер на уроках інформатики: посібн. для вчителів. К.: Техніка, 302.

Закон України «Про Національну програму інформатизації» (2012). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-вр#Text

Инь Ю. (2004). Исследования по применению современных мультимедийных технологий в преподавании музыки. Баодин: Университет Хэбэй, 280.

Концепція розвитку дистанційної освіти від 20 грудня 2000 р. http://uiite.kpi.ua/2019/06/03/1598/

Ли Джи. (2011). Практическое пособие для учителей музыки. Шанхай: Шанхайское музыкальное издательство, 320.

Лю Чан, Тань Сяо. (2017). Особливості підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва В КНР. Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управління навчальними закладами: матер. ІІІ Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-метод. конф. 5 груд. 2017, м. Херсон. Херсон, Ч. 3, 50–53.

Лю Чан, Чень Хуей. (2017). Становлення та розвиток сучасної професійної музичної освіти в КНР. Педагогічний альманах. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». Вип. 36, 263–268. http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2017_36_47

Морзе, Н. (2011). Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес закладів ПТО : метод. посібник. К. : Арт Економі, 168

Найдьонова, Л.А., & Слюсаревський, М.М. (Eds.). (2016). Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція). Київ, 16.

Наказ МОН України від 08.09.2020 № 1115 «Деякі питання організації дистанційного навчання». (2020). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0941-20#Text

Национальная музыкальная академия (педагогическое образование), Программа профессиональной подготовки студентов бакалавриата. China Education News (2005). 全国普通高等学校音乐学(教师教育)本科专业课程指导方案[N].中国教育报,2005.10.23,(2).

Оуян Юйцюань. (2005). Литература и искусство в цифровом контексте. Пекин: China Social Sciences Press, 240.

Чен Минлинг. (2008). Построение модели обучения музыкальному опыту, чтобы показать очарование художественных классов. Jilin Education, (33), 42.

Чжан Хуа. (1999). Теория учебных программ. Целостный взгляд на учебную программу (часть 2). Теория и практика образования, (12), 38–44.

Шатров, А., Цевенков, Ю. (1989). К проблеме информатизации образования. Информатика и образование. №5, 3–10.

Ян Юэ, Ли Я. (2011). Исследование модели самообучения на основе Web2.0: на примере онлайн-класса «Современные образовательные технологии» для обычных студентов в Хуачжунском педагогическом университете. Software Guide (Education Technology), (02), 50–52.

Downloads

Опубліковано

15.04.2021

Як цитувати

Фан, М., & Матвєєва, О. (2021). Шляхи впровадження інформаційних технологій у підготовку вчителів музичного мистецтва: (китайський та український досвід). Professional Art Education, 2(1), 67–75. https://doi.org/10.34142/27091805.2021.2.01.09

Номер

Розділ

Мистецька освіта