Організація діяльності клубних об’єднань вищих педагогічних навчальних закладів України

(друга половина ХХ століття)

Автор(и)

  • Чубукіна Олена Миколаївна Харківський національний педагогічний університет імені Г,С. Сковороди image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.34142/27091805.2021.2.01.08

Ключові слова:

клуб, клубне об’єднання, діяльність, дозвілля, студентське самоврядування, молодіжний центр

Анотація

У статті розглядається питання організації діяльності клубних об’єднань вищих педагогічних навчальних закладів України у другій половині ХХ століття. Надається оцінка такої діяльності. Охарактеризовано поняття клуб, клубна діяльність, клубні об’єднання тощо. Встановлено, що проблему молодіжного дозвілля вивчали багато науковців минулого та сучасності. Доведено, що дозвілля є специфічним та соціальним засобом регенерації потенціалу людини, та водночас є важливою сферою розвитку особистості студента, що сприяє формуванню наукового світогляду, політичної та моральної культури, естетичному погляду й смаку, моральним ідеалам й духовних цінностей. Визначено мету клубних об’єднань вищих педагогічних закладів України – виховання та самовиховання студентів на основі ініціативи, творчого прояву здібностей кожного. Завдання спрямовувались на організацію суспільно корисного дозвілля молоді, пошук нових форм та засобів культурно-масової роботи відповідно до інтересів та потреб молоді, залучення до культурно-масової дозвіллєвої діяльності, розвиток соціально-культурної творчості, забезпечення спілкування молоді в результаті спільної діяльності та культурного відпочинку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Metrics

Metrics Loading ...

Біографія автора

Чубукіна Олена Миколаївна, Харківський національний педагогічний університет імені Г,С. Сковороди

Харків, Україна

Аспірант кафедри освітології та інноваційної педагогіки

Посилання

Гіптерс, З. (1998). Художня творча діяльність студентів вищих навчальних закладів освіти України (1960-1995 рр.). Дис. к.п.н., 190.

Гриньова, М., Піддубна, Ю., Гриньова, В. (2020). Організація діяльності студентських клубів за інтересами в умовах карантину. Научен вектор на Балканите, 4(10), 11–16 http://dx.doi.org/10.34671/SCH.SVB.2020.0404.0017

Гузьман, О., Ляшенко, Н. (2016). Практики дозвілля сучасної студентської молоді. Sociology, 9(137), 29–37 https://doi.org/10.15421/171675

Данильченко, О. (2020), Особливості організації дозвілля студентів у поза навчальній діяльності. International scientific and practical conference, 137–140 https://doi.org/10.30525/978-9934-588-80-8-2.35

Денисенко, А. (2014). Молодіжний клуб як форма організації дозвілля студентської молоді у 80-90-х рр. ХХ ст. в Україні. Збірник наукових праць Херсонського державного університету, Педагогічні науки, 66, 57–62. https://ps.journal.kspu.edu/index.php/ps/article/view/62

Денисенко, А. (2019). Педагогіка дозвілля – духовність, інтелект, стратегія. Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХI ст., 230–234. https://doi.org/10.34142//2708-4809.SIUTY.2019.16

Житнухіна, К. (2019). Реалізація педагогічних умов формування відповідального ставлення до майбутньої професії студентів педагогічних університетів. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи, 2, 43–49. https://doi.org/10.31499/2706-6258.2.2019.178459

Ірхіна, Ю. (2019). Організація дозвілля студентів у вищих навчальних закладах України як проблема ХХI століття. Науковий вісник МНУ імені В. Сухомлинського Педагогічні науки 2(65), 107–111 https://dx.doi.org/10.33310/2518-7813-2019-65-2-107-111

Комарницький, О., Комарницька, Л. (2020). Громадська діяльність студентства педагогічних навчальних закладів Києва у 20-30-ті рр. ХХ ст. Київські історичні студії, 1(10), 108–116. https://doi.org/10.28925/2524-0757.2020.1.14

Максимовська, Н. (2019). Еволюція студентського дозвілля в Україні: історико-педагогічний аспект. Вісник ЛНПУ імені Т. Шевченка, 1(324), 30–43 https://doi.org/10.12958/2227-2844-2019-1(324)-2-30-43

Мельничук, С. (2006). Теорія і практика формування естетичної культури майбутніх учителів: історико педагогічний аспект: 1860-1990 рр.: монографія. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка

Павленко, О. (2017). Клубна форма організації занять у розвитку студентського спорту. Слобожанський науково-спортивний вісник, 4(60), 78–85 https://doi.org/10.15391/snsv.2017-4.014

Пішун, С. (2005). Формування культури дозвілля студентів вищих навчальних закладів в умовах роботи студентського клубу. Автореф. дис. к.п.н. 13.00.07, 18.

Стасевський, Ю. (2016). Діяльність творчих студентських колективів на Слобожанщині (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка. Серія: Педагогічні науки, 144, 224–229. https://doi.org/10.24139/2312-5993/2017.06/202-214

Тадля, О. (2015). Діяльність студентського клубу: понятійно-категоріальний апарат. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 21, 150–156

Тюска, В. (2019). Становлення культури майбутніх педагогів в умовах клубної діяльності. Вісник Рівненського державного гуманітарного університету, 4, 252–257 https://doi.org/10.35619/iiu.v1i10.182

Downloads

Опубліковано

15.04.2021

Як цитувати

Чубукіна, О. (2021). Організація діяльності клубних об’єднань вищих педагогічних навчальних закладів України: (друга половина ХХ століття). Professional Art Education, 2(1), 60–66. https://doi.org/10.34142/27091805.2021.2.01.08

Номер

Розділ

Мистецька освіта

Categories