Формування вокальної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в класі «Постановка голосу»

Автор(и)

  • Кузьмічова Валентина Анатоліївна Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.34142/27091805.2021.2.01.04

Ключові слова:

вчитель, вокальна підготовка, компетентність, постановка голосу, творчість, музичне мистецтво

Анотація

У статті розкрито зміст та сутність формування вокальної компетентності у майбутніх учителів музичного мистецтва в класі з постановки голосу, як складової фахової підготовки. Виявлена специфіка творчої професійної діяльності, яка відображає якість виконавської культури педагога-музиканта. Доведено, що фахову підготовку поєднує методична, наукова, вокально-виконавська та педагогічно-організаційна діяльність. Встановлено, що процес формування вокальної компетентності в класі з постановки голосу достатньо довготривалий та вимагає дотримання певної послідовності. З'ясовано, що на заняттях з постановки голосу педагогічно доцільно використовувати спеціальні вправи, творчі завдання, акцентувати увагу на методику роботи з різними типами голосів, виходячи з фізіологічних та вікових особливостей учнів, знати принципи організації концертних виступів тощо. Оцінено вплив на формування вокальної компетентності унікальної спадщини українських співацьких традицій, використання кращих вокальних методик вітчизняних та зарубіжних педагогів. Охарактеризовано напрями реалізації та вплив творчого підходу до навчального процесу, що сприяють формуванню вокальної компетентності. Розкрито ключове значення самостійної роботи в класі «Постановка голосу», спрямованої на безперервну музичну самоосвіту, розкриваючи творчі вокальні здібності здобувача вищої професійної освіти. Виявлено вплив особистісних якостей, стилю роботи, музичних здібностей, індивідуальних і психологічних особливостей та творчого іміджу на формування вокальної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в класі постановки голосу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Metrics

Metrics Loading ...

Біографія автора

Кузьмічова Валентина Анатоліївна, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Харків, Україна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителя

Посилання

Ван Яцзюнь (2018). Педагогічні умови формування комунікативної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі диригентсько-хорового навчання. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, 3, 125–131. https://doi.org/10.28925/2518-766X.2018.3.125131

Вишневецька М.В.(2018). Формування естетичної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва як психолого-педагогічна проблема. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, 4, 97–102. https://doi.org/10.28925/2518-766X.2019.4.14

Гмиріна С.В.(2019) Методи роботи студентів над вокальними творами у класі сольного співу. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, 4, 77–83. https://doi.org/10.28925/2518-766X.2019.4.11

Давлатова Т.І. (2018). Творчий шлях М. Донець-Тессейр (за архівними матеріалами). Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, 3, 89–92. https://doi.org/10.28925/2518-766X.2018.3.8992

Кузьмічова В.А. (2016). Особливості формування іміджу студентів факультету мистецтв народно-пісенної творчості. Педагогіка та психологія, 53, 113-118.

Кушнір К.В. (2018). Особливості формування ціннісних компетентностей майбутнього вчителя музичного мистецтва. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, 3, 25–31. https://doi.org/10.28925/2518-766X.2018.3.2531

Косінська Н.Л. (2018). Принципи та підходи до формування сценічно-образної культури майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вокальної підготовки. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, 3, 43–48. https://doi.org/10.28925/2518-766X.2018.3.4348

Тушева В.В. (2018). Свідомість як особистісне новоутворення і детермінанта ціннісних орієнтацій майбутнього педагога у мистецькій освіті. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, 3, 17–24. https://doi.org/10.28925/2518-766X.2018.3.1724

Лі Чуньпен (2012). Діагностика рівнів формування вокально-хорової компетентності майбутніх учителів музики . Науковий вісник, 1.39, 160–163.

Михаськова М. А. (2003). Проблеми формування фахової компетентності майбутнього вчителя музики. Наукові записки, 2, 17–20.

Овчаренко Н. А. (2014). Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності: теорія та методологія. Монографія, 400.

Полубоярина І. І. (2008). Формування професійної компетентності майбутніх учителів музики в педагогічному коледжі. Автореф. дис. ... канд. пед. наук, 21.

Падалка Г. М. (2019). Художньо-методична культура викладача мистецьких дисциплін: сутність, принципи саморозвитку. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, 4, 16–21. https://doi.org/10.28925/2518-766X.2019.4.2

Черкасов В. Ф. (2014). Теорія і методика музичної освіти . Підручник, 528.

Шпирка А.О. (2019). Методи емоційної саморегуляції у формуванні емоційної виразності майбутнього вокаліста. Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, 4, 84–89. https://doi.org/10.28925/2518-766X.2019.4.12

Downloads

Опубліковано

15.04.2021

Як цитувати

Кузьмічова, В. (2021). Формування вокальної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в класі «Постановка голосу». Professional Art Education, 2(1), 28–34. https://doi.org/10.34142/27091805.2021.2.01.04

Номер

Розділ

Мистецька освіта

Categories